UPC uit surseance van betaling; beeindigt notering A'dam