Ubizen: Betrusted tekent in op kapitaalverhoging --3