VEB en Deminor dagvaarden Nederlandse staat--2

Toevoeging commentaar VEB in alinea 5 & 7