VK werkloosheid sept 2,8%; aantal werklozen +8.200