VS Michigan consumentenvertrouwen apr 83,2 (voorlopig)