VS Michigan consumentenvertrouwen apr 89,2 (voorlopig)