Van de Velde: Top Form levert winstbijdrage EUR 1,55-1,67 mln in 2002