Van de Velde: nettoresultaat 2004 EUR 24,7 mln (20,0)