Vooruitblik Euronext Brussel 8 januari 2014

Het jaar is nauwelijks een week oud of Van de Velde gunt als eerste Belgisch bedrijf beleggers inkijk in de gang van zaken over 2013. De lingeriegroep uit Schellebelle heeft een vrij gecentraliseerde administratie en kan dus relatief snel de jaaromzet becijferen. Lager op de resultatenrekening is wat meer cijferwerk nodig, vandaar dat meer details over de rendabiliteit pas op 24 februari volgen.