Vooruitblik Euronext Brussel vrijdag 25 juli

Waarnemers verwachten dat zowel in ons land als in Duitsland vandaag bekendgemaakt wordt dat het ondernemersvertrouwen licht afnam.