Vooruitblik: VS Michigan consumentenvertr. dec 95,5 (voorl.)