Vooruitblik: VS Michigan consumentenvertr. jan 94,0 (voorl.)