Vooruitblik: VS Michigan consumentenvertr. mei 95,8 (def.)