Vooruitblik: VS Michigan consumentenvertr. mrt 95,0 (voorl.)