Vooruitblik: VS orders duurzame goederen juli +1,0%