Vooruitblik: VS orders duurzame goederen juli +2,1%