Vooruitblik: VS orders duurzame goederen okt +0,5%