Vranken: nettoresultaat 1ehj 2005 EUR -2,2 mln (-6,2)