Wall Street: graadmeter in de plus richting rentebesluit

Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - In New York zijn de belangrijkste graadmeters dinsdag aan het begin van de middag nog altijd groengekleurd. De spanning op de beursvloeren loopt op, want om 20.15 uur Nederlandse tijd valt het veel besproken rentebesluit van de Federal Reserve.