Advertentie
Advertentie

Wall Street: licht hogere opening verwacht

Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - Wall Street zal dinsdag naar verwachting hoger van start gaan, vooruitlopend op het rentebesluit van de Federal Reserve. Een meerderheid van economen gepolst door Bloomberg rekent op een verlaging van het belangrijkste tarief met 25 basispunten tot 4,25%. Een enkeling gaat uit van een verlaging met 50 basispunten.