Warehouses Estates Belgium voorspelt stabiel dividend

De vastgoedbevak Warehouses Estates Belgium (WEB), actief in commercieel vastgoed, heeft in de eerste helft van zijn boekjaar hogere huurinkomsten geboekt bij een iets lagere bezettingsgraad. Over het hele boekjaar 2013/2014 zou het dividend stabiel blijven.