Akzo Nobel: beursgang farma niet afhankelijk van Asenapine