Analyse - ECB maatregelen geven Duitsland mogelijk extra steun

(tijd) - Waarnemers reageerden gemengd op de maatregelen van de ECB. Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van Itinera Institute, zegt dat de beslissing over het onconventionele beleid louter symbolisch is. "Terwijl de Fed met meer dan 1000 miljard intervenieert, gaat het hier over een luttele 60 miljard."