Atenor - analisten zien jaarwinst 11,2 miljoen euro