DSM stapt in gewrichtsprotheses--2

Toevoeging: meer informatie met reactie woordvoerder in alinea's 2 en 4 t/m 6.