Dexia - analisten zien niet meteen synergie in overname SPI