Electrabel: analisten relativeren impact reorganisatie