LSG - analisten verwachten EUR 7,6 tot 8 miljoen EBIT in 2003