UCB - analisten reageren vrij positief op jaarresultaten