Unilever negeert geruchten interesse private equitypartijen