0,

ANTWERPEN (tijd) - Binnen 20 jaar moet de westerse ekonomie en zeker ook de Belgische een nieuw evenwichtsniveau gevonden hebben, waarbij nog maar een derde van de energie en een derde van de grondstoffen worden gebruikt in vergelijking met vandaag. Die overgang is technologisch mogelijk zonder dat de bevolking welvaart of levenskwaliteit moet inleveren. Wel moeten andere maatstaven aangelegd worden om die welvaart te meten dan het huidige, grotendeels uitgeholde bruto nationaal produkt of BNP.