1,5 miljard investeringen om emissies met 90% te beperken

ANTWERPEN (tijd) - De Antwerpse vestiging van het Amerikaanse chemieconcern Monsanto beeindigt deze dagen een investeringsprogramma van 1,5 miljard fr. waardoor de emissies naar het milieu tussen 1987 en 1993 met 90% beperkt moeten worden. Deze richtlijn voor de hele Monsanto-groep houdt voor de Antwerpse vestiging investeringen in op alle individuele produktielokaties om zo de stromen afval reeds aan de bron maximaal te beperken.