1,7 miljard op Brusselse begroting "pour le bon plaisir'

(tijd) - "Bij gebrek aan een grondige modernizering van het wettelijk en reglementair arsenaal houdt de Brusselse executieve zich vooral bezig met promotie, animatie, en informatie rond bepaalde beleidsdomeinen. Op de Brusselse begroting staan voor dat soort uitgaven 1,7 miljard fr. kredieten. Daarbij komt dat de wetsvoorbereiding en doorlichting van expansiedossiers meer en meer in privéhanden terecht komt. Zelfs voor een rasechte liberaal als ik gaat dit te ver.'