1 juli wordt viervoudige vervaldag

(tijd) - Maandag 1 juli 1996 is niet enkel de laatste dag voor de indiening van de belastingaangifte 1996, maar ook een erg belangrijke vervaldag voor de vennootschapswet van 13 april 1995, de wet op de verzekeringsdistributie en de wet-Colla inzake de aanvullende bedrijfspensioenen. Nieuwe naamloze vennootschappen bijvoorbeeld moeten een startkapitaal hebben van 2,5 miljoen frank, verzekeringstussenpersonen hebben een erkenning van de Controledienst der Verzekeringen nodig en het vereffenen van vennootschappen wordt voortaan een stuk moeilijker.De vennootschapswet van 13 april 1995 zal bedrijven en vooral de notarissen handenvol werk bezorgen. De nieuwe wet is een 'reparatiewet' die vooral fouten en tekortkomingen uit vroegere wetten verbetert. Veel bestaande vennootschappen zullen hun statuten aanpassen om te voldoen aan de nieuwe wet of te profiteren van de verbeterde wetgeving. Vennootschappen die na 1 juli worden opgericht, moeten zich meteen schikken naar alle bepalingen van de nieuwe wet. Dat geldt bijvoorbeeld voor NV's, die van bij de oprichting een volgestort minimumkapitaal van 2,5 miljoen frank zullen moeten hebben.