1 werknemer op 8 was werkzoekend in '92

(belga/tijd) - Eén werknemer op acht uit de privé-sektor of de niet-vastbenoemde ambtenaren in Vlaanderen schreef zich in de loop van 1992 in bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) als werkzoekende. Het ging daarbij vooral om uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dit blijkt uit een studie van het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming (KU Leuven) en de VDAB-studiedienst, waarbij voor 1991 en 1992 de in- en uitstroom van de arbeidsreserve, zowel als de interne bewegingen in de globale werklozenpopulatie geanalyseerd werden.