1.

De gevaren van een raad van bestuur waar louter de familie de dienst uitmaakt: De ondernemer voert de taken van de raad van bestuur uit en beperkt zich tot de mededeling van diens beslissingen aan de familieleden. Familieaandeelhouders zonder zitje in het bestuur hebben vaak moeite met de beslissingen van familiebestuurders over eigen vergoedingen of voordelen in natura. Familieleden geven elkaar niet makkelijk kritiek. Een constructief debat lukt moeilijk. Familieleden zijn niet altijd bekwaam om deel van de raad van bestuur uit te maken.2. De voordelen van externe bestuurders: Externe bestuurders hebben een objectieve kijk op het bedrijf. Externe bestuurders zorgen ervoor dat het bestuur zich minder improvisatie veroorlooft en dat de formaliteiten gevolgd worden. Externe bestuurders zorgen ervoor dat de belangen van de onderneming gescheiden worden van die van de familie. De benoeming van externe bestuurders is een signaal dat de familie streeft naar continuïteit. De externe bestuurder is een klankbord voor de familie.3. Niet alleen het familiebedrijf heeft behoefte aan behoorlijk bestuur, ook de familie zelf. Bij gebrek daaraan kunnen problemen in de familie het bedrijf verlammen. Vooral bij grotere families kan de oprichting van een familieforum of een familieraad een nuttig instrument zijn.