10.000 jobs voor half miljoen werklozen

Tijdens een ludieke aktie voor het hoofdgebouw van de RVA heeft het ABVV gepleit voor de afschaffing van artikel 143 (waardoor abnormaal langdurig werklozen kunnen geschorst worden). Volgens de socialistische vakbond werd het artikel de voorbije jaren steeds maar verstrengd en door te betogen wil het ABVV vermijden dat dit bij de komende begrotingsbesprekingen opnieuw zou gebeuren. De aktievoerders willen een positieve in plaats van een negatieve aanpak: de werklozen moeten beter begeleid worden en enkel indien ze werk weigeren, mogen ze geschorst worden. Volgens het ABVV konden de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB, Forem en BGDAB) vorig jaar gemiddeld zo'n 10.000 jobs per maand aanbieden. Daartegenover staan zo'n half miljoen werkzoekenden. Voor Vlaanderen alleen telde de VDAB meer schorsingen onder artikel 143 dan dat er jobaanbiedingen waren. (De VDAB schat dat zij zowat de helft van alle werkaanbiedingen ontvangt). (Foto: Daniël Geeraerts - Photo News)