10 grootste beleggingsfondsen beheren kwart van Belgische markt

(tijd) - De tien grootste ICB's (instellingen voor collectieve belegging) of beleggingsfondsen die in België gecommercialiseerd worden, hebben 520 miljard Belgische frank onder beheer. Dat is meer dan een vierde van de totale markt voor collectieve beleggingsprodukten. Het internationale obligatiefonds G-Rentinvest van Generale Bank is de grootste slokop en neemt een hap van 80,5 miljard frank uit de markt. De Belgische beleggingsfondsen winnen verder terrein ten opzichte van de Luxemburgse produkten.De Belgische markt voor ICB's (Instellingen voor collectieve belegging) was eind vorig jaar goed voor een vermogen van 1.950 miljard Belgische frank. Dat vermogen wordt bepaald door de evolutie van de effecten-en wisselkoersen en de netto-inbreng van beleggers (inschrijvingen min terugbetalingen). De tien grootste ICB's of beleggingsfondsen vertegenwoordigen 27 procent van dat globale vermogen. Deze fondsen worden, niet verwonderlijk, beheerd door de vijf grootste Belgische banken (Generale bank, Kredietbank, BBL, Gemeentekrediet en ASLK).