10 procent meer winst voor Crédit du Nord

(tijd) - De Franse bank Crédit du Nord, een dochter van de groep Paribas, boekte vorig jaar een winststijging met 10 procent tot 123 miljoen Fr.fr. In het voorgaande boekjaar werd een winststijging van bijna 100 procent genoteerd. De meer bescheiden winstgroei is het gevolg van versnelde afschrijvingen op risicoleningen. Deze afschrijvingen groeiden met 170 miljoen Fr.fr. tot 911 miljoen Fr.fr.