105 miljard voor Vlaams ekologisch herstelbeleid

BRUSSEL (tijd) - Als het van de Vlaamse gemeenschapsminister voor leefmilieu Theo Kelchtermans afhangt, moeten de jaren negentig in politiek Vlaanderen het decennium worden van het "ekologisch' herstelbeleid. Hij is alvast klaar met een gedetailleerd miliebeleidsplan voor de komende vijf jaar, waaraan een prijskaartje vasthangt van 105 miljard frank. Twee derde van dat bedrag moet opgebracht worden door milieuheffingen, overeenkomstig het beginsel "de vervuiler betaalt'.