11.11.11 krijgt inspraak in nieuw etisch beleggingsfonds

(tijd) - De Brusselse beursvennootschap Van Moer Santerre gaat een etisch kompartiment in haar sicav-gamma opnemen. VMS Luxinter Ethique Fund zal onder meer beleggen in Belgische aandelen, die worden geslekteerd door een team van specialisten die worden aangeduid door onder meer het NCOS, bekend van de 11.11.11-akties. De Kommissie voor het Bank- en Financiewezen (KBF) moet wel het licht nog formeel op groen zetten voor de lancering.