11.11.11 ontgoocheld over resultaatpaars-groene ontwikkelingssamenwerking

(tijd) - De regering is er niet in geslaagd de beloofde betekenisvolle stappen te doen om 0,7 procent van het bruto nationaal inkomen (BNI) aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. Dat zegt de voorzitster van 11.11.11, Mieke Molemans, naar aanleiding van de publicatie van het jaarrapport 2001 van haar organisatie over de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De koepelorganisatie voor ontwikkingssamenwerking vraagt dat zowel de federale als Vlaamse regering een aantal beleidsdoelstellingen vastlegt.