12 procent meer winst voor Rabobank

AMSTERDAM (hpa) - Rabobank Nederland zag zijn nettowinst over 1988 met 12 procent toenemen tot 778 miljoen gulden. De bank spreekt van een uitstekend jaar, waarin zowel het aktiviteitenniveau, de bedrijfsomvang als het resultaat aanzienlijk meer groeiden dan in 1987. De totale uitstaande kredietverlening aan de partikuliere sektor, de hoofdaktiviteit van de bank, nam met ruim 7 procent toe tot 106,5 miljard gulden. Dat maakte het bestuur van de uit het agrarische wereld voortgekomen bank gisteren bekend. De lastenstijging bleef beperkt tot 4 procent. De brutowinst steeg daardoor met meer dan 12 procent tot 1,670 miljard gulden. Het gekonsolideerde balanstotaal liep op tot 161,6 miljard gulden, 11 procent meer dan in 1987.