Advertentie
Advertentie

14% van belastingplichtigen goed voor 33,7% belastbaar inkomen

(tijd) - In het aanslagjaar 1988 dat betrekking heeft op de inkomsten uit het jaar 1987 hebben welgeteld 18.983 Belgen een belastingaangifte ingediend met een totaal belastbaar netto-inkomen van 3 miljoen frank of meer. Zij gaven in totaal ruim 93 miljard netto-inkomsten aan. Iets minder dan 0,5% van de belastingplichtigen waren aldus goed voor 3,7% van het totale belastbare netto-inkomsten. Het relatief grootste bedrag (300 miljard frank of 11,8%) werd aangegeven door de 273.000 belastingplichtigen uit de netto- inkomensklasse van 1 tot 1,25 miljoen frank. Uit de fiskale statistiek van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (zie ook p.1) over het inkomstenjaar 1987, aanslagjaar 1988 blijkt voorts dat 14% van de Belgische belastingplichtigen in de personenbelasting een totaal belastbaar netto-inkomen van meer dan 1 miljoen frank aangeven en samen goed zijn voor 33,7% van de aangegeven 2.564 miljard frank belastbare netto-inkomsten.