15 procent minder winst voor Crédit Lyonnais

PARIJS (reuter/tijd) - Het was voorzien en verwacht: de Franse staatsbank Crédit Lyonnais zag haar te bestemmen winst vorig boekjaar met bijna 15 procent afkalven tot 3,16 miljard Franse frank. De bank maakte er inzake kredietbeleid een zodanig potje van, dat haar nieuwe provisies voor dubieuze leningen met ruim 3 miljard Fr.fr. stegen tot 9,6 miljard Fr.fr. 1991 was op zijn minst gezegd een moeilijk jaar voor Crédit Lyonnais. Dat werd reeds duidelijk bij de bekendmaking van de halfjaarresultaten. Over de eerste zes maanden van het boekjaar daalde de nettowinst met 11 procent tot 1,6 miljard Fr.fr. Die forse afname was goeddeels toe te schrijven aan verliezen op valutaverrichtingen door Altus Finance, een dochter van Crédit Lyonnais.