155 jaar geleden werd Cockerill voor het eerst geprivatizeerd

(tijd) - Cockerill dat verlies lijdt, staatssteun krijgt, een semi-overheidsbedrijf wordt en daarna terug wordt geprivatizeerd: klinkt dat bekend in de oren? Het verhaal is ouder dan België: het Luikse staalbedrijf maakte één en ander al vaker mee, helemaal aan het begin van zijn bestaan. Toen in 1825 het nog jonge bedrijf in de problemen raakte, zette koning Willem I de staatsleningen aan Cockerill om in kapitaal, zodat de overheid er vijftig procent in bezat. Enkele jaren later kocht John Cockerill in sneltempo terug, midden een konjunktuurversnelling. Die verre voorloper van de wat in het voorbije decennium nog eens werd overgedaan, staat kort beschreven in het doktoraal proefschrift "Gereguleerd Staal - Nationale en internationale ekonomische regulering in de Westeuropese staalindustrie 1750-1950' (Nijmegen, 1988) van de Brugse socioloog Dany Jacobs. Jacobs zet het kader uiteen waarin het staalbedrijf van start ging.