16,3 miljoen frank winst voor koolmijn Hasard

(tijd) - Vorig jaar haalde de Luikse steenkoolmijn in vrijwillige vereffening Hasard op een balanstotaal van 208,2 miljoen fr. een winst van 16,3 miljoen fr. Daardoor daalde het gekumuleerd verlies van de vennootschap tot 49,4 miljoen fr. Het eigen vermogen bedraagt nu 150 miljoen fr. Er werden voor 49,4 miljoen fr. provisies aangelegd en de schuldenlast daalde tot 21,8 miljoen fr. Enkele jaren geleden werd het volledig vastgoedpatrimonium van de gesloten steenkoolmijn Hasard ingebracht bij de Luikse koöperatieve vastgoedvennootschap Société Immobilière Régionale (SIR), waarvan Hasard thans één der belangrijkste aandeelhouders is met bijna 25% der aandelen. Daarnaast is Hasard ook de belangrijkste aandeelhouder van een andere Luikse gesloten steenkoolmijn in vrijwillige vereffening, Grande Bacnure. Vorig jaar moest Hasard op deze participatie een waardevermindering van 40,1 miljoen fr. doorvoeren. Grande Bacnure was namelijk in de boeken opgenomen tegen 5.820 fr. per aandeel terwijl de beurskoers was gedaald tot 5.030 fr.