175 jaar schizofrenie moet bespreekbaar zijn

175 jaar België roept heel wat gemengde gevoelens op. België is een schizofrene staat waarbij Vlamingen en Walen diametraal de andere richting uitgaan. Onze federale staat komt daardoor onder hoogspanning te staan. De discussie over België moet tijdens dit feestjaar in al haar facetten kunnen worden gevoerd, stelt JULIEN BORREMANS.