1989 betekent een overgangsjaar voor Cofimines

BRUSSEL (tijd) - Fagazdochter Cofimines realizeerde in 1989 een nettowinst van 86,9 mln. tegenover 287,1 mln. in 1988. Deze grote daling was niet alarmerend aangezien in 1988 belangrijke meerwaarden gerealizeerd werden en 1989 gezien moet worden als een overgangsjaar. Dit vonden alle Cofimines-aandeelhouders gisteren ook en zij keurden dan ook unaniem de jaarrekeningen goed. Ondanks de winstdaling wordt het nettodividend met 5 fr. verhoogd naar 60 fr.