1990 was rekordjaar voor Amsterdamse haven

AMSTERDAM (hpa) - De goederenoverslag in de Amsterdamse haven is het afgelopen jaar gestegen tot een rekordhoogte van 31,3 miljoen ton. Ten opzichte van 1989 betekent dat een groei van 9,1 %. Vooral de overslag in de massagoedsektor steeg sterk. De stukgoedoverslag daalde met 7,5 %. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Gemeentelijk Havenbedrijf.